Kıbrıs Tarihi Üzerine Belgeler 3

38.0TL

Samtay Vakfı Tarafından Yayınınlanan Kitaplarımızı Satın Almak İçin "Sipariş Ver" Kısmından İsmini Bildirerek İletişime Geçebilirsiniz.

ÖNSÖZ
BU ESERİ NASIL HAZIRLADIM
SAMTAY Vakfı?nın (Mağusa Tarihini Araştırma ve yazın Vakfı) misyonu özelde Mağusa, genelde Kıbrıs ile ilgili araştırma yapmak ve kitap halinde yayımlamaktır.
Kuruluş günlerimizde hedeflerimiz içine Kıbrıs Tarihi ile ilgi bir kitap hazırlamayı da koymuştuk. Uzun vadeli bir program yaptık ve bir makinenin dişlileri gibi herkes kendi yeteneklerini ortaya koydu ve çalışmaya başladık.
Hedefim, öncelikle (1908 yılında ya­yımlanmış) Excerpta Cypria gibi, Kıbrıs?ın çok eski tarihini anlatan kitapları Türkçeye çevirerek arşivlerimize kazandırmaktı. Yabancı dil yeteneğim, karakalem çizgim, mühendislik bilgim, Hıristiyanlığı ayinlerde okunan ila­hilere kadar derinlemesine etüt etmiş olmam ve bir işi inatla bıkmadan sonuçlandıran karakterim, böylesine zahmetli bir işi sonuçlandırabilmemde büyük etken oldu.
Çeviri çalışmalarımın ilk ürünü, bir Mağusa'lı Vakıf olmamız nedeniyle yapıtın Mağusa ile ilgili bölümlerinin anlatıldığı ?Mağusa Yazıları? oldu. Ardından Milât Öncesinden Günümüze, Kıbrıs Tarihi Üzerine Belgeler? veya kısaca KIBRIS TARİHİ?nin 1. ve 2. ciltleri geldi. Adı geçen kitaplardan yararlanarak ?Kıbrıs?ın 2500 Yıllık Yer İsimleri? adlı yapıtım doğdu.
Adına artık ?Külliye? dememiz gereken bu kitapları, beş yıl­lık süreç içerinde hemen hemen her sabah bıkmadan ve usan­madan 05:00-07:30 saatleri arası ile Cumartesi ve Pazar günleri de tam gün çalışarak hazırlayabildim. Korkunç bir çalışma tem­posu ve sosyal yaşamımdan büyük bir özveri sonucunda ortaya çıktı bu eser.
Basit bir hesaplamayla, kesintisiz çalışılan ve neredeyse bin beş yüz günü aşan bu yoğun tempo sonrasında ortaya, toplamı 1,700 sayfaya ulaşmış, tam adı ?Milât Öncesinden Günümüze, Kıbrıs Tarihi Üzerine Belgeler?, üç ciltlik kaynak bir başvuru ürünü olarak çıktı.
Toplamda 5 cilt olan bu çalışmam, tarihi  belgelere dayalı gerçek bir KIB­RIS TARİHİ olarak kütüphanelerdeki ve evlerdeki yerlerini alacaktır.
Kıbrıs Tarihi?nin 2.ci cildinde, Lefkoşa ve Mağusa kalelerinin Osmanlılar tarafından kuşatılması ve fethedilmesi ile ilgili olarak Venedik yandaşları tarafından  kaleme alınan anlatılar yer al­maktadır. Üçüncü cilde bir Osmanlı?nın anılarını da kattım. [1570 Lefkoşa ve 1571 Mağusa kuşatmalarını yaşayan Piri Efen­dinin o günlerde kaleme aldığı ve aradan 192 yıl geçtikten sonra 21 Ağustos 1763 tarihinde Kıbrıs Mevlevihanesi Şeyhi Mehmet Arif Dede?nin, eserdeki yazım ve anlatım yanlışlarını düzelterek tarihimize kazandırdığı ?Kıbrıs Tarihçesi? adlı eser. ]
?Kıbrıs Tarihçesi?ni, Osmanlıcadan günümüz Türkçesine çeviren Araştırmacı ?yazar Harid Fedai?nin izni ile ?Fethiye-i Ce­zire-i Kıbrıs? adlı kitabından aynen alıp, ilgili resim ve dip notları da ekleyerek bu kitaba koydum. Amacım, tarihe meraklı okuyu­cuların, Lefkoşa ve Mağusa kuşatmaları hakkında farklı uluslar­dan bilgi edinmeleridir. Sayın Harid Fedai?ye teşekkürü bir gö­nül borcu bilirim.  
Bu eserdeki hiçbir söz dizimi bana ait olmayıp, yazarına aittir. Özellikle tarih boyunca Türklerin hem karada hem de de­nizdeki üstünlüklerini hazmedemeyen ve Müslüman olmalarını da kabullenemeyen bazı yazarların kaleme aldıkları bazı aşağı­layıcı terimleri de elden geldiğince özüne sadık kalarak yumu­şatmaya çalıştım.
Belgesel nitelikli olan orijinal metinlerde, yazıldığı dönemde geçerli olan yerel yöre isimleri kullanılmıştır ve içeriklerinde de her hangi bir resim, dipnot veya harita bulunmamaktadır. Geçen yıllar ve değişen koşullar nedeni ile yöre isimlerinin en az birkaç kez değiştirilmiş olmasından dolayı, geçen olayları dipnotsuz, haritasız veya resimsiz olarak anlamak neredeyse olanaksızdır.
Bu nedenle elinizdeki eserde ve diğer ciltlerin her birinde yaklaşık olarak 500?e yakın dip not, 200?e yakın resim ve 20?e yakın da harita bulunmaktadır.
Eserin kaleme alınması için ne kadar zaman harcadıysam, dipnot, resim ve harita araştırmasına da aynı zamanı harcadım.
Konular ile ilgili bulabildiğim harita, resim ve gravürleri kita­bımda kullandım. Bulamadığım resimleri veya haritaları, kendi ellerimle çizdim ve bu 3 Ciltlik ?KIBRIS TARİHİ? adlı eseri, zevkle okunabilir hale getirmeye çalıştım.
Tüm olumlu ve olumsuz eleştirileri şimdiden kabul ediyo­rum.
Prof. Dr. Ata ATUN
Ocak 2007, Mağusa

Write a review

Note: HTML is not translated!

Bad            Good


Gönder

Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı

Gazimağusa kentinin sosyal kültürel, sanatsal ve tarihsel kimliğinin araştırılması ve yazılmasını, ses ve görüntü olarak derlenmesini yapmak, yaptırtmak, bu yöndeki çalışmaları özendirmek ve elde edilecek bilgi ve belgeleri arşivlemek suretiyle kitaplaştırılmalarını ve Gazimağusa Kenti ile ilgili olarak kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitimsel ve tarihsel boyutlu konferans, seminer, panel, sempozyum (bilgi şöleni) ve açık oturum toplantıları düzenlemek amacıyla Samtay Vakfı kurulmuştur.

İletişim

0392 366 5919
0392 366 3988
samtay[at]kibris.net