Özgürlük ve Barış 27 Yaşında

30.0TL

Samtay Vakfı Tarafından Yayınınlanan Kitaplarımızı Satın Almak İçin "Sipariş Ver" Kısmından İsmini Bildirerek İletişime Geçebilirsiniz.

KİTAP ÜZERİNE ÜÇ-BEŞ SÖZ ...


?Özgürlük ve Barış 27 Yaşında? adlı cep-kitap çalışmamız, iki ciltlik bir projenin, birinci cildini oluşturmaktadır.
Projemizin birinci cildini oluşturan ?Özgürlük ve Barış 27 Yaşında?; ilk Enosis haritasının gündeme geldiği 1796 yılından yola çıkarak, 20 Temmuz 1974 yılına değin uzanan 178 yıllık süreci ele almakta ve bu süreç içerisinde Kıbrıslı Rumlarla Yunanlıların ENOSİS çalışmalarına yıl yıl tarihsel vurgularla, anımsatmalar yapmaktadır.


Böylesine geniş soluklu kronolojik bir ENOSİS+EOKA takvimi ve bu takvim içerisinde Kıb-rıslı Türklerin Milli bir benlikle Toplumsal-Tepkisel duruşları, bu yönde yazılmış kitaplarımız içerisinde [Kronolojik olarak] bir İLK çalışmadır.
Kuşkusuz, hazırlamış olduğumuz 125 sayfalık kitap boyutumuz artırılabilirdi ve bu yönde de yeterli bilgi ve belge arşivlerimizde hazırdı. Ancak kitap baskı maliyetlerinin yüksekliği nedeni ile kendimizi, birinci ciltte 125 sayfa ile sınırlı tutmak zorunda kaldık.
SAMTAY VAKFI bu cep-kitapta; 1796-1974 yılları arasındaki Rum-Yunan Enosis ülküsünü ve bu ülkünün silâha dönüşmüş diğer bir yüzü olan EOKA tedhiş ve terör eylemlerini ilk kez geniş soluklu kronolojik bir yaklaşımla Kıbrıs Türk Halkına sunar-ken; siyasal yelpazedeki görüş ve düşünceleri ne olursa olsun, herkesin, 178 yıllık bir süreci topluca değerlendirmesini hedeflemiştir.
Kitabımız içerisinde, tek bir cümleyle bile ol-sa Türk resmi görüşüne yer verilip ?BİZ HAKLIYIZ? dedirtilmemiş, ancak, ?Kıbrıs Sorunu? denilen sürecin toplamındaki ?HAKLILIĞIMIZ, başta Makarios ol-mak üzere;
- Yunan Temyiz Mahkemesi,
- Papaz Tsestos,
- Rum Siyasi Liderleri,
- B.M Raporlarından alıntılar,
ve,
- Yabancı Basın Mensuplarının 1964-1974 olaylarına ait göz tanıklıklarında yazdıkları ? söyle-dikleri ile değerlendirilerek,
?ONLAR TARAFINDAN?
özetlenmeye çalışılmıştır.
SAMTAY VAKFI olarak, elbette, yüzyıllar-dan beri bu ada üzerinde yanyana-içiçe yaşayan Türk ve Rum halkları arasında kalıcı bir huzur, güven ve barış oluşumundan yanayız.


Ancak; 1974 öncesinde yaşanan onca acıya ve kayıplara karşın gerekli ders alınmamış ve Rum basın haberlerinde 27 yıl sonra halâ bir tedhiş ve terör örgü-tü olan EOKA?nın ölmüş cellatları için Kitium Metro-politi Hrisostomos?un Rum halkına hitaben yaptığı bir tören konuşmasında ?ölmüş EOKA?cıların yollarını aydınlatan yıldızlara dönüştükleri? sözlerinin ardın-dan [hiç savaş yaşamamış !] gençlerine ?EOKA?cıları kendilerine bayrak edinmeleri? çağrısının yapıldığı yazılmaya devam ediyorsa, bizlerin de geriye dönük kimi tarihleri ve olayları gözden geçirip hatırlamamız, en doğal, hakkımızdır.
SAMTAY VAKFI

Write a review

Note: HTML is not translated!

Bad            Good


Gönder

Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı

Gazimağusa kentinin sosyal kültürel, sanatsal ve tarihsel kimliğinin araştırılması ve yazılmasını, ses ve görüntü olarak derlenmesini yapmak, yaptırtmak, bu yöndeki çalışmaları özendirmek ve elde edilecek bilgi ve belgeleri arşivlemek suretiyle kitaplaştırılmalarını ve Gazimağusa Kenti ile ilgili olarak kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitimsel ve tarihsel boyutlu konferans, seminer, panel, sempozyum (bilgi şöleni) ve açık oturum toplantıları düzenlemek amacıyla Samtay Vakfı kurulmuştur.

İletişim

0392 366 5919
0392 366 3988
samtay[at]kibris.net