Kıbrıs Türk Müzik Tarihinden Kesitler

29.0TL

Samtay Vakfı Tarafından Yayınınlanan Kitaplarımızı Satın Almak İçin "Sipariş Ver" Kısmından İsmini Bildirerek İletişime Geçebilirsiniz.
SAMTAY VAKFI ARAŞTIRMA KİTAP ÖDÜLÜ
 
GENÇ ARAŞTIRMACILARIMIZI ÖZENDİRMEK ve ÖDÜLLENDİRMEK?
Kıbrıs Türk Edebiyatı?na ilişkin ilk ?Bibliyografya?, Dr. Servet Sami De-deçay imzalıdır.
Dedeçay; 1892-1939 yılları arasında geçen 47 yıllık sürede, Kıbrıslı Türklerin yayımlamış oldukları kitap sayılarının 47 olduğunu da kaydeder ki, bu, düz bir mantıkla ?yılda ortalama bir kitap? şeklinde de düşünülebilir.
Ancak, 47 yılda 47 kitap konusu biraz daha irdelendiği zaman, gerçeğin, düz mantıkta görüldüğü gibi olmadığı ve 47 rakamının da 15 eksikle 32?ye düştüğü netlik kazanmaktadır.
Oysa, ne kadar da güzel olurdu 1900?lü yılların başından, 1950?li yıllara gelinceye değin bu topraklarda, ortalama her yıl bir kitabın yayınlandığını söyleyebilseydik eğer? Yine de; yokluğun, yoksulluğun ve eğitimsizliğin doruk noktalarda olduğunu bildiğimiz bu yıllarda her şeye karşın 32 kitabın yayımlanması bile gerçekten önemli bir olgudur, reddedilmez?
Ve yine? 47 kitaptan ayrı tuttuğumuz diğer (teknik okul içerikli) 15 kitabın varlığı için de yazarı ve yayıncısı Dr. Hafız Cemal?i özellikle anmamız, dünden bugüne - bugünden yarına yaşatmamız gerekmektedir?
Çünkü Dr. Hafız Cemal?in, Kıbrıslı Türklerin bilinçli bir eğitimle sosyalleşmelerinde ve ekonomik kıpırdanışlarına el becerilerinden gelen üretimleriyle katılmalarındaki alın teri payı, geçmiş yüzyılımızın en anıtsal olaylarından biridir?
Dr. Hafız Cemal sözkonusu 15 kitabın yalnızca yazarı ve yayıncısı değil, aynı zamanda bu kitapların basımını gerçekleştiren matbaanın kurucusu, bu matbaadan çıkan teknik kitapların da ders olarak okutulduğu okulun beyni, yüreği, yaratıcısıdır.
Bu toplumun tarihi içerisinden yeterince alıntılanmamış, yazılmamış ve aktarılmamış insan öyküleri o kadar çok ki?
Kimbilir? SAMTAY Vakfı olarak bu öyküleri de yayımlarız birgün?
Kıbrıs Türk Toplumunda yazılı kaynak, fazla değildir. Yazılanlara ulaşmak ise çok zor veya olanaksızdır.. Araştırmacılarımız, ilgilendikleri bilgiyi el-de etmekte cidden zorlanmaktadır...
Bu olanaksızlıklar ve zorluklar penceresinden baktığımız zaman, günümüzde bir araştırma kitabı hazırlamanın hiç de kolay olmadığı görülmektedir. Araştırma çalışmaları, maddi manevi özveri isteyen bir uğraştır.
Vurgulamaktan onur duyarım :
2001 yılında hayata kattığımız SAMTAY Vakfı, özelde Mağusa, genelde Kıbrıs Türk kültürü ve tarihini araştırıp yazma hedefinde bir vakıftır. Geride bıraktığımız ilk altı yıl içerisinde, 21?nci kitabının yayınına ulaştı.
Hiç kuşku yok ki bu rakam, çalışmalarını kültür tarihimize dayamış kurum, kuruluş ve vakıflar içerisinde bir rekor, tek örnektir?
Vakfımız, kendi ürettiği araştırma ve çeviri kaynak kitapları yanında, son üç yıldır geleneksel olarak hayatiyet kazandırdığı ?SAMTAY Vakfı Araştırma Kitap Ödülü?yle de örnek bir kulvar açmış, vakıf olarak basılması ve kültür arşivlerimize mutlaka kazandırılması gerekliliğine inandığı ?basılmamış araştırma kitap dosyaları?nı da ?ödül kitap? olarak yayımlamıştır.
SAMTAY Vakfı, bugüne değin iki ödül kitap yayımladı.
Bu kitaplardan ilki, hemen her yıl farklı bir konuda eser ortaya koyan araştırmacı-yazar Sn. Bener Hakkı Hakeri?nin ?Hakeri?nin Kıbrıs Türkçesi? adlı eseri1;
İkincisi; araştırmacı-yazar, Türkolog Sn. Harid Fedai?nin hiçbir kitapta yer almamış, ancak kimi gazete ve dergi sayfaları arasında okurlarına ulaşmış olan birbirinden seçkin 61 makalesinden derlenmiş ?Kıbrıs Türk Kültürü Makaleler -1?dir2.
Kitapları yalnızca vakfımıza değil, Kıbrıs Türk kütüphanelerine de kıvanç kaynağı olan bu iki değerli ve deneyimli araştırmacımızdan sonra, bu kez, genç araştırmacılarımızı da özendirmek ve ödüllendirmenin gerekliliğinden hareketle, yeni bir adım atma kararı aldık.
Hasan Çakmak, Kıbrıs Türk Müzik Tarihi?miz üzerine uzun zamandır gerçekleştirmiş olduğu ve fotoğraflarla süslediği söyleşileri çeşitli gazetelerimizde yayımlamış genç bir gazeteci olarak, dikkatimizi çekti.
Değişik yıllarda müzikle uğraşan ve henüz hayatta olan kişilerden (kaynağından) toparladığı bu bilgiler, şüphesiz müzik tarihimizden bir kesittir? ?Dünü Bügüne, Bugünü Yarınlara Taşıma? ilkesinde olan vakfımızın 18. yayımı ve ?SAMTAY Vakfı 2005 Araştırma Kitap Ödülü? yapıtı olarak kültür arşivlerimizde yerini alacaktır.
SAMTAY VAKFI, kültür tarihimizle ilgili her yeni yayınında olduğu gibi, bu yayınında da sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyar.
Suna ATUN
SAMTAY Vakfı

Başkan
1 Bener Hakkı Hakeri, Hakeri?nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü, Samtay Vakfı, 2003 Araştırma Kitap Ödülü (14 Haziran 2003), Samtay Vakfı Yayını : 8, Eylül 2003, 328 sayfa.
2 Harid Fedai, Kıbrıs Türk Kültürü Makaleler-1, Samtay Vakfı, 2004 Araştırma Ki-tap Ödülü (14 Haziran 2004), Samtay Vakfı Yayını : 13, Mayıs 2005, 497 sayfa.

Write a review

Note: HTML is not translated!

Bad            Good


Gönder

Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı

Gazimağusa kentinin sosyal kültürel, sanatsal ve tarihsel kimliğinin araştırılması ve yazılmasını, ses ve görüntü olarak derlenmesini yapmak, yaptırtmak, bu yöndeki çalışmaları özendirmek ve elde edilecek bilgi ve belgeleri arşivlemek suretiyle kitaplaştırılmalarını ve Gazimağusa Kenti ile ilgili olarak kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitimsel ve tarihsel boyutlu konferans, seminer, panel, sempozyum (bilgi şöleni) ve açık oturum toplantıları düzenlemek amacıyla Samtay Vakfı kurulmuştur.

İletişim

0392 366 5919
0392 366 3988
samtay[at]kibris.net