Kıbrıs Tarihi Üzerine Belgeler 1

38.0TL

Samtay Vakfı Tarafından Yayınınlanan Kitaplarımızı Satın Almak İçin "Sipariş Ver" Kısmından İsmini Bildirerek İletişime Geçebilirsiniz.

Özgeçmiş ve yayınlar
NEDEN ÇEVİRİ KİTAP?
Kıbrıs, tarihi boyunca pek çok ülkenin egemenliği altına girmiştir.
Bunun en büyük nedeni, coğrafi konumudur.
Anadolu, Suriye, Mısır ve Doğu Akdeniz ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle, en eski çağlardan itibaren önemi kabul görmüştür. Pek çok devletin ada üzerinde egemenlik kurma emelleri, coğrafi öneminden ileri gelmiştir.
Genellikle Doğu Akdeniz?de egemen olan ülkelerin eline geçmiş, korsanların istilasına uğramış, komplolar, siyasi entrikalar yaşamıştır...
Milat Öncesi yıllardan, 1960 Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluncaya dek, geçen tarih süreci içerisinde pek çok ülke yönetimine girmiştir?
Sıralayacak olursak; Mısırlılar, Hititler, Fenikeliler, Asurlular, Persler, İyonyalılar, Pitolemeler, Romalılar, Bizanslılar, Lüzinyanlar, Venedikliler, Osmanlılar ve İngilizler, uzun veya kısa sürelerle Kıbrıs adasının sahibi olmuşlardır. Doğal olarak bu milletlerin kültür ve medeniyetleri de, Kıbrıs adası üzerinde iz bırakmıştır.
Kıbrıs; uzun tarihi içerisinde çok büyük zenginlik ve refah içinde yaşadığı gibi, kimi zaman kıtlık, hastalık, çekirge istilâsı, iç çekişmeler ve savaşlarla da çok kötü günler yaşamıştır.
Kıbrıs ile ilgili bilgileri genel olarak yabancı yazarların kitaplarından almaktayız. Kıbrıs?ın en eski tarihi ile ilgili Türkçe Tarih Kitabı, yok denecek kadar azdır.
Geçmiş yüzyıllarda, Hacı olmak için Filistin?e giden Hıristiyanların kutsal seyahat rotalarının üzerinde bir uğrak yeri olması, Kıbrıs?ın kaderi üzerinde etkin rol oynamıştır. Uzak diyarlara yolculuk yapmanın zorlu bir serüven olduğu o dönemlerde yazmaya, günlük tutmaya meraklı olanların gittikleri, uğradıkları, gördükleri yer ve olayları anlatan anılarıyla mektupları, geçmiş tarihimizi öğrenmemizde ciddi etken olmuştur. Onlardan, Kıbrıs?ın sosyal, ekonomik ve coğrafik bilgileri üzerine geniş boyutlu bilgiler aldık? Excerpta Cypria, bu önemli bilgi taşıma rolünü üstlenen kitaplardan birisi, belki de en önemlisidir.
Excerpta Cypria; Delaval Cobham?ın, M.Ö.23 yılından M.S 1866 yılına uzanan zaman sürecinde Kıbrıs?la ilgili çeşitli yazılardan seçerek hazırladığı ve Kıbrıs tarihine zengin kaynak oluşturduğu değerli bir yapıttır. İlk basımı, 1908 yılında Cambridge Üniversitesi tarafından yapılmıştır.
İşte; yıllardır nice araştırmacının yararlandığı bu kitaba ulaşmak imkânı bulamayan tarihçi ve araştırmacılara ve Kıbrıs tarihi ile ilgilenenlere kaynak olacak bu kıymetli eseri, SAMTAY Vakfı, Türkçe?ye aktarma kararını aldı?
Vakıf Kurucu üyemiz Ata Atun, Excerpta Cypria?nın yanında, en az onun kadar değerli olan ve bir yerde Cobham?ın boş bıraktığı yerleri tamamlayan Theophilus A. H. Mogabgab?ın Supplementary Excerpts on Cyprus isimli eserinin çevirisini de yaparak, bu iki kıymetli eseri kronolojik olarak harmanladı ve elinizdeki kitabı hazırladı.
Samtay Vakfı, ?dünü araştırarak bugüne, dün ve bugünü de yarınlara taşımak? ilkesi ve kararında Delaval Cobham?ın Excerpta Cypria isimli kıymetli eserinin Türkçe?sini bir bütün olarak Kıbrıs Türk Kültürü?ne kazandırmanın onurunu yaşamaktadır?
Suna ATUN
SAMTAY Vakfı
Başkan

Write a review

Note: HTML is not translated!

Bad            Good


Gönder

Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı

Gazimağusa kentinin sosyal kültürel, sanatsal ve tarihsel kimliğinin araştırılması ve yazılmasını, ses ve görüntü olarak derlenmesini yapmak, yaptırtmak, bu yöndeki çalışmaları özendirmek ve elde edilecek bilgi ve belgeleri arşivlemek suretiyle kitaplaştırılmalarını ve Gazimağusa Kenti ile ilgili olarak kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitimsel ve tarihsel boyutlu konferans, seminer, panel, sempozyum (bilgi şöleni) ve açık oturum toplantıları düzenlemek amacıyla Samtay Vakfı kurulmuştur.

İletişim

0392 366 5919
0392 366 3988
samtay[at]kibris.net