Kıbrıs Türk Kültürü Makaleler 1

34.0TL

Samtay Vakfı Tarafından Yayınınlanan Kitaplarımızı Satın Almak İçin "Sipariş Ver" Kısmından İsmini Bildirerek İletişime Geçebilirsiniz.

İÇİNDEKİLER
?2. ARAŞTIRMA KİTAP ÖDÜLÜ ÜZERİNE..."
Sevgili Dostlar;
Samtay Vakfı; araştırma, yazın ve kitap yayım çalışmalarına, 21 Ocak 2001 tarihinde başlamış bir vakıftır. Bu tarih, aynı zamanda, SAMTAY Vak­fı'nın Kıbrıs Türk kültür ve sanatına hizmet için, kuruluşunu ve açılışını, ka­muoyuna duyurduğu tarihtir de ...
'Dünü Bugüne, Dün ve Bugünü de Yarınlara Taşıma' misyonuyla ilk ça­lışma adımını atan Vakfımız, aradan geçen üç yıllık kısa süreç içerisinde, toplamı, 4.540 sayfa tutarında ve bilgi-belge-araştırma içerikli 12 yeni kitap hazırlayarak, okurlarına sunmuştur.
Bu kitapları yanında vakfımız, bir de, 'Samtay Vakfı Araştırma Kitap Ödülü' verme kararı almış ve bu kararına da, hızla, hayatiyet kazandırmış­tır.
'Samtay Vakfı Araştırma Kitap ödülü'nün ilki (2003), geçtiğimiz yıl içe-risinde,değerli Araştırmacı-Yazarımız, Sn. Berter Hakkı Hakeri'ye ve O'nun, 'Hakeri'nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü'«e verilmiş, ve bu ödül kitap, yine yıl içerisinde okurlarımıza sunulmuştu.
Samtay Vakfı, '2'nci Araştırma Kitap Ödülü 'nü ise bu yıl (2004), hepini­zin yakından tanıdığı değerli Araştırmacı-Yazar ve Türkolog, Sn. Harid Fe­dai 'ye vermekten büyük bir onur ve mutluluk duymaktadır.
Geçmiş yıllara ilişkin kültür izlerimizden pek çok bilinmeyeni, yapmış ol­duğu araştırmaları ve eski Türkçe 'den günümüz diline çevirileri ile kazandı­ran Sn. Harid Fedai, geçmişten günümüze taşımış olduğu bilgi, belge ve ak-tarmalarıyla toplum belleğimizi yenileyip geliştirmiş, birçok günümüz araştırmacısına çalışma ufku açmış ve bütün bunların toplamında da, geleceğe birer miras olan yeni kitap yayınlarının halkımıza kazandırılmasına, ciddi katkılar sağlamıştır.
Ve yine Sn. Fedai; özellikle Eski Basınımızdan günümüze kazandırdığı ak­tarmalarla, basın ve edebiyat tarihimizin unutulan, ya da hiç bilinmeyen ni­ce ip uçlarını dünden bugüne taşımak çabasıyla bilgi sahibi olmamıza büyük hizmet vermiştir.
Samtay Vakfı; çoğu hallerde bir ekip çalışmasıyla yapılabilecek bilgi, belge ve kültür aktarımını, yıllardan beri yoğun ve özverili çalışmalarıyla tek başına günümüze kazandırmayı başarmış değerli Araştırmacı-Yazar ve Tür kologSn. Harid Fedaice en derin saygılarını sunarken, O'nun, son yirmi yıl­dan beri, çeşitli yayın organlarımızın sayfaları arasında yer almış, birbirin­den değerli araştırma makalelerini bir kitap bütünselliğinde değerlendir­meyi, ülkemiz kültür arşivlerine kazandırmayı, kuruluş misyonunun gereği olarak, kendine bir borç bilmiştir.
Samtay Vakfı; bu görüş, düşünce ve duyarlılığından hareketle, bugüne değin hiçbir kitapta yer almamış, Harid Fedai imzalı 61 Makaleyi, 'Kıbrıs Türk Kültürü - Makaleler 1' adı altında yayımlamanın coşkusu içerisindedir.
Sevgili Dostlar;
Saygıdeğer hocamızın, henüz kitaplaşmamış kaynak eser nitelikli diğer makalelerinin de, bir nehir dizi olarak hazırlanarak kültür arşivlerimize ka­zandırılması, gönül arzumuzdur.
Vakfımız; bu değerli Araştırmacı Yazarlarımıza, Vakfımızın, çam sakızı çoban armağanı bir gönül borcu olarak kendilerine takdim ettiği sembolik ödülümüzü kabullerine ve maddi değerini belirleyemeyeceğimiz bir seçkin kitaplarının da 'Samtay Vakfı Yayınları' arasında yer almasına teveccüh göstermiş olmalarına bir kez daha teşekkür eder, saygı ve hürmetlerini sunar...
SunaATUN
Samtay Vakfı
Başkan

Write a review

Note: HTML is not translated!

Bad            Good


Gönder

Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı

Gazimağusa kentinin sosyal kültürel, sanatsal ve tarihsel kimliğinin araştırılması ve yazılmasını, ses ve görüntü olarak derlenmesini yapmak, yaptırtmak, bu yöndeki çalışmaları özendirmek ve elde edilecek bilgi ve belgeleri arşivlemek suretiyle kitaplaştırılmalarını ve Gazimağusa Kenti ile ilgili olarak kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitimsel ve tarihsel boyutlu konferans, seminer, panel, sempozyum (bilgi şöleni) ve açık oturum toplantıları düzenlemek amacıyla Samtay Vakfı kurulmuştur.

İletişim

0392 366 5919
0392 366 3988
samtay[at]kibris.net