Destanlar ve Ağıtlar 2

27.0TL

Samtay Vakfı Tarafından Yayınınlanan Kitaplarımızı Satın Almak İçin "Sipariş Ver" Kısmından İsmini Bildirerek İletişime Geçebilirsiniz.

ÖNSÖZ


Değerli okurlar;
Elinizin altında tuttuğunuz bu yapıt, yine Samtay Vakfı yayını olup, Samtay Vakfı yayınlarının üçüncü kitabında olduğu gibi ko-nu yine ?Destanlar?.
Türkçe ve Rumca olarak kaleme alınmış bu destanlarda, geç-mişe ait Kıbrıs yaşamından önemli çizgilerin yer aldığı gözlemle-nir.
Bu nedenle Kıbrıs sosyal yaşamına da ışık tutan bu yapıtların günümüze kadar ulaştırılmasında emeği geçen tüm bireyleri tak-dir etmemek yanlış olur kanısındayım.
Sevgili okurlar;
Şurası da unutulmamalıdır ki, bilhassa son yıllarda çeşitli ne-denlerle yozlaşma artmakta, öz kültür değerlerimiz hızla yok ol-maktadır. Bundan dolayıdır ki, eli kalem tutanların hiç zaman kaybetmeden bize ait bu değerleri gün ışığına çıkarmaları artık bir zorunluluk halini almıştır.
Her konuşmamda iftiharla belirttiğim gibi, sayıca küçük olma-mıza rağmen kültürel zenginliklerimiz öylesine çok, öylesine renk-li ki, başka küçük toplumlarda bunu görmek imkAnsızdır.
Sayın okurlar;
?Kültür? dendiği zaman, bunun belgesi gerekir.
Belge olarak da, bu alanda ortaya konan yapıtlar ilk akla ge-lenlerdir.
Çağdaş uluslar arasındaki saygın yerimizi almak istiyorsak, bunun en önemli yolu bu tür yayınlardan geçmektedir.
Çağımız bilgisayar çağı, internet çağıdır. Bu modern teknoloji sayesinde bu yapıtlar ve ihtiva ettikleri bilgilerle tüm uygar ulus-ların evlerine kadar kültür değerlerimizi ulaştırmak mümkündür. Bu yapıtlarla dünya uluslarına ?Biz de varız? demek olanağı vardır.
Büyüklerimizin dediği gibi, ?Alim unutur, kalem unutmaz? sözlerini hiçbir zaman akıldan çıkarmadan bildiklerimizi, kültürü-müz adına kaleme alarak ebedileştirelim.
Özellikle kendi alanlarında her biri bir değer olan yazarları-mızdan örneklerle bezenmiş bu eserin değerinin bir o kadar daha arttığını belirtmeme, bilmem gerek var mı ?
Kültür hazinemizden sunduğu renkli örneklerle bizleri eskinin unutulan günlerine götüren bu yapıtın, bu alanda çalışma yapa-cak olanlara rehberlik edeceğinden asla şüphem yoktur.
Çok kısa bir dönemde kitaplıklarımıza değerli yapıtlar kazandıran Samtay Vakfı?na ve onun değerli yazarları Sayın Suna Atun ve Sayın Bülent Fevzioğlu?na ne kadar teşekkür etsek azdır.
Kendilerini, kültürümüz adına saygıyla selamlarım.


Mahmut İSLAMOĞLU
Araştırmacı ? Yazar
21 Haziran 2002, Lefkoşa

Write a review

Note: HTML is not translated!

Bad            Good


Gönder

Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı

Gazimağusa kentinin sosyal kültürel, sanatsal ve tarihsel kimliğinin araştırılması ve yazılmasını, ses ve görüntü olarak derlenmesini yapmak, yaptırtmak, bu yöndeki çalışmaları özendirmek ve elde edilecek bilgi ve belgeleri arşivlemek suretiyle kitaplaştırılmalarını ve Gazimağusa Kenti ile ilgili olarak kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitimsel ve tarihsel boyutlu konferans, seminer, panel, sempozyum (bilgi şöleni) ve açık oturum toplantıları düzenlemek amacıyla Samtay Vakfı kurulmuştur.

İletişim

0392 366 5919
0392 366 3988
samtay[at]kibris.net