Destanlar ve Ağıtlar 3

27.0TL

Samtay Vakfı Tarafından Yayınınlanan Kitaplarımızı Satın Almak İçin "Sipariş Ver" Kısmından İsmini Bildirerek İletişime Geçebilirsiniz.

ÖNSÖZ


Kıbrıs Türk yazınında öyle görülüyor ki en çok ürünü olan dal, şiirdir. Çok kez kısa oluşu, kolay yayınlanır; şarkı, türkü olarak söylenilirliği; kolayca ezberlenebilir olması şiirin daha çok üretilmesinin nedenlerindendir. Bu dal içerisinde anonim ya da üreteni bilinen destanlarla ağıtların sayısı az değildir.
Bence şiirin kolay ezberlenebilirliği toplumlarda, kimi olayların anlatılmasında kullanılmasının nedenlerinden birisiyse, diğer bir neden buna bağlı olarak dünlerde yayın organlarının olmayışı ya da azlığından ötürü kimilerini olupbitenleri, düşüncelerini anlatmak için şiir söylemeğe itmesidir. Bunların arasında şiir alanında usta olanlarla şiirin ilkelerini bilmeyenlerin oluşu bu yönden varlaştırılan yapıtların yazınsal değerini ortaya koymuştur. Nedir yazılan; ister şiirin usta şairlerin bildiği ilkelere uygun olsun, isterse olmasın toplumun yapısını, kimi olayları ve yazanda, söyleyendeki düşünceleri aktarması yönünden önem taşımaktadır. Bu gibi şiirlerin çoğu; toplumbilimcilerle tarihçilere kaynak olup o zamanın olaylarına varmada belgesel nitelikteki yapıtlardır.
SAMTAY Vakfı ilgililerinin olabildiğince toplumumuzdaki ağıtlarla destanları derlemeğe, ortaya çıkarmağa; yazınla ilgilenenlere olduğu kadar toplumumuzun dünlerdeki yaşamı, düşüncesi, yapıpetmelerinde bilgileri dizelerde, şiirlerde görmeği isteyenlere üç kitap halinde sunmaları, gerçekten önemli olaydır. Bundan ötürüdür ki bugüne dek yayımladığım dört destanı, yapıtta yer alması için yeniden gözden geçirilmiş biçimleriyle vermekten geri kalmadım. Kitapta yer verilmemiş kimi destanlar varsa bu yer verilmeme, yayımlamama belki de yazanların tutumlarından kaynaklandı. İlerilerde vakıf ilgilileri bu üç yapıtın yeni baskılarını yaparlarsa kitaplara girmeyen ve sonradan bulunan, verilen ağıtlarla destanları, güçlükleri aşarak, ekleyecekler ya da yeni ikinci baskılara gidilmezse, çalışmalarına bakarak, bir dördüncü kitabı yayımlayacaklarını diyebilirim.
Elinizdeki kitap ?Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar Ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler - Belgeler - Araştırmalar? adıyla yayımlanan üçüncü yapıttır ve ilk ikisini tamamlayıcıdır. Bu kitapta da destanlarla ağıtlara emek verenlerin yaşamöyküleri eklendi ve okurun daha önceki iki yapıt hakkında bilgi sahibi olması için ?onlarda yer alan yazarlar ve konulara?a yer verildi.
Yapıtın başka bir özelliği, 1950 sonrasında ve içlerinde başlangıçlardaki destan anlayışından farklı anlayışla yazılmış bulunan geniş soluklu destanlara yer verilmiş olmasıdır.


Her üç yapıt bu toplumun, adadaki yaşamı, olupbitenleri ozanların dilinden öğrenmek isteyenler için önemli yapıtlar olup öğrenim kurumlarımızda ?yazınımız üstüne bilgi verenler?in ya da ?bilgi almak isteyenler?in yararlanabilecekleri başyapıt özelliğindedir.
Yapıtın bütününü okuduğum halde içeriği üstüne ayrıntılı bilgi vermeği gereksiz görüyor; okuru ağıtlar ve destanlarla, yaşamöyküleriyle, konuyla ilgili yazılarla başbaşa bırakıyor, böylesi geniş kapsamlı üç yapıtı yayımlayanlara teşekkür etmeği ve kutlamağı borç sayıyorum.


Bener Hakkı
HAKERİ

Write a review

Note: HTML is not translated!

Bad            Good


Gönder

Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı

Gazimağusa kentinin sosyal kültürel, sanatsal ve tarihsel kimliğinin araştırılması ve yazılmasını, ses ve görüntü olarak derlenmesini yapmak, yaptırtmak, bu yöndeki çalışmaları özendirmek ve elde edilecek bilgi ve belgeleri arşivlemek suretiyle kitaplaştırılmalarını ve Gazimağusa Kenti ile ilgili olarak kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitimsel ve tarihsel boyutlu konferans, seminer, panel, sempozyum (bilgi şöleni) ve açık oturum toplantıları düzenlemek amacıyla Samtay Vakfı kurulmuştur.

İletişim

0392 366 5919
0392 366 3988
samtay[at]kibris.net