Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine Belgeler Bildiriler 1

15.0TL

Samtay Vakfı Tarafından Yayınınlanan Kitaplarımızı Satın Almak İçin "Sipariş Ver" Kısmından İsmini Bildirerek İletişime Geçebilirsiniz.

İÇİNDEKİLER KIBRIS TÜRK KÜLTÜR ARŞİVLERİNE BİR ?İLK KİTAP?
Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine Belgeler - Bildiriler 1


Ocak 2000 tarihli kuruluşundan bugüne, Kıbrıs Türk Kültür arşivlerine sekiz yılda kazandırmış olduğu otuz iki kitapla örneği olmayan bir yayıncılık başarısı sergileyen SAMTAY VAKFI, bu kez de Vakfın kurucu başkanı, araştırmacı yazar Suna Atun?un bildirilerinden oluşan ?Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine Belgeler ? Bildiriler 1? adlı kitabıyla bir yeni ilk?e daha imza attı.
SAMTAY VAKFI?nın kuruluşuyla birlikte, Kıbrıs Türk Kültürü ve Tarihi üzerine yurtiçi ve yurtdışı sempozyumlar için hazırla-nan ve sunulan 22 bildirinin topluca sunulduğu ?Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine Belgeler ? Bildiriler 1? kitabıyla Suna Atun, bir yandan ülkemiz kültür arşivlerine SAMTAY VAKFI yayınları ne-hir dizisine bir yenisini daha kazandırırken, diğer yandan da, ülkemiz sınırları içerisinde bugüne değin örneği olmayan ?Bildi-riler Kitabı?yla da bir ilk?i gerçekleştirmiş oldu.
Bu ?İlk?in özelliği, Kıbrıs Türk Kültür Tarihi ile yakından ilgi-lenen kadın araştırmacı ve yazarlarımız arasından ilk kez bir ?Bildiriler? Kitabı?nın yayınlanması gerçeğidir.
Bilindiği gibi, Kıbrıs Türk Kültürü ve Tarihi üzerine 1980?lerden itibaren yayınlanmaya başlayan ve günümüze ge-linceye değin varlıkları oldukça ivme kazanan bildiri kitaplarımı-zın tümünde yer alan imzalar, erkek araştırmacı yazarlarımıza ait imzalardı.
SAMTAY VAKFI?nın 32. yayını olarak hafta içerisinde okurla-ra ulaştırılacak olan ?Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine Belgeler ? Bildi-riler 1? kitabı büyük boy ve 398 sayfalık içeriğiyle Kıbrıs Türk Kültürü üzerine ilgi duyanlara yeni bilgi ve belgeler taşımakta-dır.
Suna Atun?un bu kitabı, kültür arşivlerimizde ihtiyaç duyu-lan biyografilere de ciddi bilgilerle kaynak sunarken; ülkemiz kültürüne önemli kazanımlar sağlayan Dr. Servet Sami Dedeçay, Hikmet Afif Mapolar, Mehmet Aziz Bey, İlter Veziroğlu, Emine Hazım Remzi, Samet Mart (Sacit Tekin), İbrahim Zeki Burdurlu gibi kültür insanlarımızı tarihin ışığında bir kez daha okurla buluşturmaktadır.

Write a review

Note: HTML is not translated!

Bad            Good


Gönder

Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı

Gazimağusa kentinin sosyal kültürel, sanatsal ve tarihsel kimliğinin araştırılması ve yazılmasını, ses ve görüntü olarak derlenmesini yapmak, yaptırtmak, bu yöndeki çalışmaları özendirmek ve elde edilecek bilgi ve belgeleri arşivlemek suretiyle kitaplaştırılmalarını ve Gazimağusa Kenti ile ilgili olarak kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitimsel ve tarihsel boyutlu konferans, seminer, panel, sempozyum (bilgi şöleni) ve açık oturum toplantıları düzenlemek amacıyla Samtay Vakfı kurulmuştur.

İletişim

0392 366 5919
0392 366 3988
samtay[at]kibris.net