Kıbrıs Türk Edebiyatı

15.0TL

Samtay Vakfı Tarafından Yayınınlanan Kitaplarımızı Satın Almak İçin "Sipariş Ver" Kısmından İsmini Bildirerek İletişime Geçebilirsiniz.

ÖN SÖZ


Bu kitap Doğu Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde verdiğimiz Kıbrıs Türk Edebiyatı dersi notlarını içermektedir. Hazırlanma nedeni, üniversite sınıf geçme sistemine uygun, Kıbrıs Türk Edebiyatı?nı veren bilgilerin topluca yer aldığı herhangi bir yayının bulunmamasıdır.
Kitabın kapsamı ayrılan ders saati göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bir dönemlik kısa öğretim dönemi sürecinde Kıbrıs, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs Türk Edebiyatı ile edebiyatımı-za emek verenler, kolay akılda kalıcı bir yöntem izlenerek hazırlanmıştır. Bu bağlamda verilen sanatçı ile edebi örneklerin sayısı belli sınırlar içerisinde olmuştur.
Kıbrıs Türk Edebiyatı hakkındaki bilgileri çok sınırlı veya hiç olmayan öğrencilerin gereksinimi olabilecek bilgiler kapsamında Kıbrıs Türk Edebiyatı?nın ?Başlangıçtan Günümüze? kronolojik olarak tanıtımı hedeflenmiştir?
Kıbrıs Türk Edebiyatı anlatılırken, Edebiyatımıza önemli ölçüde yansıyan, tarih içerisindeki önemli olaylar, kırılma noktaları olarak dikkate alınmıştır.

Bu bağlamda ?Kıbrıs Türk Edebiyatı? Kıbrıs?taki yönetimler göz önüne alınarak dört ana döneme ayrılarak incelenmiştir. Kitapta Kıbrıs hakkında genel bilgilerin verildiği bir giriş bölümü de bulunmaktadır. Kitabın ana bölümleri aşağıdaki şekilde adlandırılmıştır:

1) Osmanlı Dönemi (1571-1878)
2) İngiliz Dönemi (1878-1960)
3) Ulusal Direniş Dönemi (1960-1974)
4) 1974 Sonrası Dönemi ( 1974- )

Her döneme ait bilgiler iki alt bölümde ortaya konmaya çalışılmıştır.
a) Dönemin tarihi, sosyal ve siyasal durumu..
b) Dönemdeki edebiyat hareketleri, şair ve yazarlar.

Edebiyat bölümünde her dönemde yazılan şiir, hikâye, roman, tiyatro ve diğer türler (gezi, anı, deneme) kronolojik olarak verilmiş, yazarlarının biyografileri ile eserleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Farklı edebiyat türlerinde eser vermiş sanatçıların her türde eserleri verilirken tüm yayımları belirtilmekte önemli eserlerinden de örnekler verilmektedir. Böylece yazarın bütünüyle tanınması mümkün olmaktadır.
Edebiyatların, o ülke toplumunun aynası olduğu söylenebilir. Bu bağlamda kitapta verilen edebi örneklerde Kıbrıs Türk Toplumu?nun kültürünün, tarihteki serüveninin, ilişkilerinin, yaşam anlayışının ve dünya görüşünün edebiyata yansıması izlenmektedir.
Kitabın sonuna kaynakça eklenerek daha geniş çalışma yapmak isteyenlere olanak hazırlanmıştır. Daha yararlı olmak amacıyla kitapta görsel malzemelere de yer verilmiştir.
Ders notlarımda bazı eksiklikler olabilir. Eleştirilere açık olduğumu yapılacak yapıcı eleştirileri göz önüne alabileceğimi belirtmek isterim.
Tıpkı basım ile elde edebilen Kıbrıs Türk Edebiyatı notlarının öğrencilerin kolayca ve bir bütünlük içinde ulaşabilmeleri hedefiyle hazırladığım bu kitapla ilgili çalışmalarım esnasında; üniversitedeki yoğun çalışma programına karşın, ders notlarımı gözden geçirerek bana bazı tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel?e katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi belirtmek isterim?

Suna Atun
Gazimağusa- 2009
 

TANITIM YAZISI

Samtay Vakfı Kurucu Başkanı, araştırmacı yazar ve DAÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Kıbrıs Türk Edebiyatı okutmanı Suna ATUN, son iki yıldan günümüze bölüm öğrencileri için hazırlamış ve sunmuş olduğu ders notlarını genişleterek ?Kıbrıs Türk Edebiyatı? adıyla kitaplaştırdıSamtay Vakfı Kurucu Başkanı, araştırmacı yazar ve DAÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Kıbrıs Türk Edebiyatı okutmanı Suna ATUN, son iki yıldan günümüze bölüm öğrencileri için hazırlamış ve sunmuş olduğu ders notlarını genişleterek ?Kıbrıs Türk Edebiyatı? adıyla kitaplaştırdı.
Üniversitenin ilgili bölümünde sınıf geçme sistemine uygun olarak Kıbrıs Türk Edebiyatı?yle ilgili bilgilerin topluca yer aldığı her hangi bir yayının bulunmamasından hareketle oluşturulan bu ilk ders kitabıyla, ilgili bölümde eğitim yapan öğrencilerin gereksinim duyduğu yazınsal kaynak boşluğu giderilmiş oldu.
Fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel?in katkılarıyla ele alınarak genişletilen ve ?Kıbrıs Türk Edebiyatı? adıyla kaynak bir ders kitabına dönüştürülen ders notları yalnızca üniversite öğrencilerimize değil, Kıbrıs Türk Edebiyatı?na ilgi duyanlara da yardımcı olabilecek yalınlığıyla dikkat çekmektedir.
Suna Atun, ülkemiz edebiyat tarihi içerisinde değer gören ve güvenilirlik taşıyan referansların temelinde hazırladığı kitabının önsözünde, sözkonusu kitabı öğrencilerine sunarken dikkate aldığı nedenlerini ve hedeflerini, özetle, şöyle aktarır:

??Kitabın kapsamı ayrılan ders saati göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bir dönemlik kısa öğretim dönemi sürecinde Kıbrıs, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs Türk Edebiyatı ile Edebiyatımıza emek verenler, kolay akılda kalıcı bir yöntem izlenerek bir araya getirilmiştir. Bu bağlamda verilen sanatçı ile edebi örneklerin sayısı belli sınırlar içerisinde tutulmuştur..
Kıbrıs Türk Edebiyatı hakkındaki bilgileri çok sınırlı veya hiç olmayan öğrencilerin gereksinimi olabilecek bilgiler kapsamında Kıbrıs Türk Edebiyatı?nın Başlangıçtan Günümüze kronolojik olarak tanıtımı hedeflenmiştir?Kıbrıs Türk Edebiyatı anlatılırken, edebiyatımıza önemli ölçüde yansıyan, tarih içerisindeki önemli olaylar, kırılma noktaları olarak dikkate alınmış ve Kıbrıs?taki yönetimler göz önünde tutularak dört ana dönem olarak incelenmiştir.
Edebiyatların, o ülke toplumunun aynası olduğu söylenebilir. Bu bağlamda kitapta verilen edebi örneklerde; Kıbrıs Türk Toplumu?nun kültürünün, tarihteki serüveninin, ilişkilerinin, yaşam anlayışının ve dünya görüşünün edebiyata yansıması izlenmektedir??

 

Write a review

Note: HTML is not translated!

Bad            Good


Gönder

Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı

Gazimağusa kentinin sosyal kültürel, sanatsal ve tarihsel kimliğinin araştırılması ve yazılmasını, ses ve görüntü olarak derlenmesini yapmak, yaptırtmak, bu yöndeki çalışmaları özendirmek ve elde edilecek bilgi ve belgeleri arşivlemek suretiyle kitaplaştırılmalarını ve Gazimağusa Kenti ile ilgili olarak kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitimsel ve tarihsel boyutlu konferans, seminer, panel, sempozyum (bilgi şöleni) ve açık oturum toplantıları düzenlemek amacıyla Samtay Vakfı kurulmuştur.

İletişim

0392 366 5919
0392 366 3988
samtay[at]kibris.net